+351 910 477 877 / +31 103 810 791 / +351 233 421 277 info@catharinahamer.com

Om op aarde te kunnen leven heb je een lichaam gekregen ofwel je ruimtepak waarvan je er één per leven krijgt.

Je lichaam wil je wat zeggen

Volgens de laatste update heeft 30% procent van de wereldbevolking een significant overgewicht waarbij het zorgwekkend is dit percentage vooral onder jongeren blijft stijgen.
Als mogelijke oorzaken worden aangegeven de technologie, waardoor er minder lichaamsarbeid wordt verricht en het digitale verkeer, maar daarnaast blijkbaar ook … hoe rijker hoe dikker.
Wat momenteel veel meer als oorzaak wordt gezien is dat mensen zich veel minder verbonden voelen.

Elke actieve verslaving is een uiting van zich niet verbonden voelen!

De uiterlijke veranderingen kan iemand proberen te omzeilen door alleen het hoofd en niet de rest van het lichaam in de spiegel willen zien.
Een overgewicht kan lange tijd ontkend worden door niet meer op de weegschaal te willen staan maar moet op een zeker moment wel erkend worden door fysieke problemen.
Voldoende lichaamsbeweging, laat staan sporten, is vaak te zwaar geworden.
Dit heeft impact op de bloedcirculatie, zenuwgeleiding en zodoende ook op de stofwisseling. De optelsom is dan een vertraging van de stofwisseling in combinatie met een voeding die de stofwisseling eerder verder ondermijnt dan activeert.

Helaas wordt nog te vaak onderschat wat een verkeerde eet-/leefstijl met iemand doet op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Mentaal:

Weten dat je verkeerd bezig bent en het niet willen weten geeft innerlijke strijd. Continue alvast in de verdediging zijn voordat iemand maar iets erover kan zeggen kost ook veel energie.

Emotioneel:

Als iemand al last heeft van depressieve gevoelens dan is het effect van teveel koolhydraten/suiker, alcohol en/of drugs even verlichtend maar erna is het juist dat iemand hypersensitief, over emotioneel en/of nog erger depressief wordt.

De vicieuze cirkel, die is ontstaan, bestaat uit gevoelens verdoven met één en/of meerdere verslavingsgevoelige middelen waarbij er steeds meer nodig is om een bepaald effect te bereiken.

Spiritueel:

Een teveel aan verslavingsgevoelige middelen maakt hypersensitief wat goed kunnen aarden belemmert. Hierdoor leeft iemand eerder doelloos op deze planeet dan enige betekenis aan zijn/haar leven op aarde te kunnen geven.

De verwaarlozing kan een tijdlang een functie gehad hebben!

Het kan een eet-/leefstijl zijn die vanuit de jeugd is overgenomen of een overlevingsstrategie na een trauma waardoor de echte gevoelens verdoofd werden en/of niet kunnen/willen aarden om wat voor reden dan ook.

Waarom zorgt of gaat iemand goed zorgen voor zijn/haar lichaam?

De kentering komt door het besef dat alles beter is dan door te gaan met de verwaarlozing van het lichaam & de bewustwording van hoeveel onschatbare waarde het lichaam heeft.

Dit gaat over het algemeen door een “Divine interventie” wat via een pittige confrontatie door de omgeving, ziek worden en/of door een gebeurtenis die iemand compleet door elkaar schudt kan gebeuren.

Junk(-food) was & Soulfood is!

Voor meer info, een kennismakingssessie, gratis download van  (B)Log e-book en/of aanmelding op mijn mailinglijst: Inner Health Consultancy